Introduction


Having a style is like being in jail. (David Bowie)
 
The fascinating transformation from clay to
solidified earth  c.q. hard stone sculpture / object,
intrigues her. Extended stories of styles and themes
are not in her vocabulary, nor are dogmas.
Jeske strives for individuality in her work and
guards against stagnation and repetition.Introductie


Having a style is like being in jail.(David Bowie)
 
De fascinerende gedaanteverwisseling van
klei naar  gestolde aarde,  c.q.  steenharde sculptuur/object,
boeit haar. Uitgebreide verhalen over stijlen en thema’s
zijn niet aan haar besteed, dogma’s evenmin.
Jeske  streeft naar eigenheid in haar werken
en waakt voor stilstand en herhaling.