Realization


Jeske's works consist of abstract or figurative objects.

The works seem accidental finds. But the better you look,

you see that the title and the work are integrated.

Groping the matter creates an image. Kneading, a story is

unfold.  

The source of inspiration  is the world around her.
Realisatie


Jeske‚Äôs werken bestaan uit abstracte of figuratieve objecten.  

De werken lijken toevallige vondsten.

Maar wie ze beter bekijkt, ziet dat de titel en het werk een geheel vormen.

Tastend in de materie ontstaat bij haar een beeld.

Al knedend ontvouwt zich een verhaal.

Inspiratiebron is de wereld om haar heen .